Joogid

Pihelgamarja naps

9 kortlit (2,7 l) pihelgamarja-sahvti, 1 kortel (0,3 l) kirsi-sahvti ja 15 kortelt (4,5 l) puhastatud 40 % tuli viina segatakse kokku, sulatatakse 7 ½ naela (3 kg) suhkurt 5 kortli (1,5 l) vee sees üles, valatakse segi hulka, loksutatakse hästi segamini ja täidetakse pudelite sisse.

Allikas: Jaan Spuhl-Rotalia, “Kodumaa marjad”, 1897