Märgised

Euroopa Liidus (sh Eestis) on tootjatel ja teenusepakkujatel võimalik taotleda oma ettevõtte tootele või teenusele erinevaid kvaliteedimärgiseid. Märgiste eesmärk on anda teavet pakkumise kvaliteedi või päritolu kohta, viidata pikkadel traditsioonidel põhinevale tootmisviisile, pärimusele või keskkonnahoiule jne.
Ühest küljest on märgiste eesmärgiks kaitsta toote- või teenusepakkuja huve ning teisalt teha ostjale või külastajale valimine lihtsamaks ja anda kindlustunnet.
Siit leiate eeskätt nende märgiste tutvustused, mis on suunatud toidupakkujatele.