Põhja-Eesti kohalik toit


Põhja-Eesti kohalik toit - Paepealsed maitsed

Elame paepealsel rannamaal, kus paas on näha ja käega katsuda. Sisemaa pool katab seda mullakiht ning paas on nähtav kruusana ja tuntav mineraalidena. Jõed ja ojad, mis voolavad paepealsetelt mere suunas, kannavad mineraale merre, kus ka mere-elustik sellest osa saab. Meie põhjavesi säilib karbonaatsete kivimite rüpes. Nii toituvad paemineraalidest otseselt või kaudselt kõik meie taimed ja loomad. Meie piirkonna toitu iseloomustab kartul, oder, viin, kala. Lisaks on meie piirkonnas olnud uhked tiiphooned, kus aeg ajalt pakuti külalistele kohvi.
Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise piirkonnaks on Põhja-Eesti. Toidumärgise arenduses osalevad Arenduskoja, Ida-Harju Koostöökoja, Põhja-Harju Koostöökoja, MTÜ PAIK, MTÜ Partnerid Leader-piirkonnad.
Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise ideeks on toetada Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjate koostööd ja arenevat võrgustumist, eristuda turul kohaliku ja kvaliteeti toetava ühismärgisega ning aidata kaasa piirkonna maine kujundamisele läbi kohaliku toidu väärtustamise.

Piirkonna kohaliku toidu märgise toidutoote/-teenuse üldised nõuded:

Ettevõtja ja toote seosed piirkonnaga:
- ettevõte toodab kohaliku toidu tooret või toodet märgise piirkonnas;
- vähemalt 50% toormest pärineb märgise piirkonnast;
- erandiks on põhitoormed, mida ei ole võimalik piirkonnas toota.

Abi- ja lisaained:
- GMO-d sisaldavate toorainete kasutamine on keelatud;
- toormes või tootes on keelatud kasutada teatud sünteetilisi abi- või lisaaineid.

Kohaliku pärandi järgimine:
- toore või toode seondub piirkonna pärandiga (retsept, tehnoloogia vm).

Toorme/toote pakend:
- pakendi informatiivsus, toorme/toote säilivus ja transpordikindlus;
- pakendi keskkonnasõbralikkus.

Toorme, toote unikaalsus, käsitöönduslik seos, tervislikkus, innovatiivsus jms.

Täpsemalt saab tutvuda märgise kriteeriumite, taotlemise ja märgise omanikega Põhja-Eesti Kohaliku toidu lehel.
Allikas: Põhja-Eesti kohalik toit