Põlvamaa Rohelisem märk


2009 aastast alates saavad Põlvamaal toodetud kvaliteetsed tooted tunnuse "rohelisem märk". Sisuliselt on tegemist tähisega, mis kinnitab toote või teenuse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist.
Märgiga tähistatakse eelkõige toidukaupu ja mahetooteid, looduslikke ehitus- ja viimistlusmaterjale ning käsitööd, sest just need tooted kannavad kohalikku päritolu. Rohelisema märgiga saab tähistada ka loodus- ja kultuuritraditsioone väärtustavaid turismiteenuseid.

TOIDUD JA JOOGID

  • Põhitooraine pärineb piirkonnast. Juhul kui toote põhitoorainet piirkonnas ei toodeta või pole piisavalt saada, võib seda sisse tuua mujalt Eestist. Vähemalt 15% toote koostisainetest on alati piirkonnast. Šokolaadide ja šokolaadipõhiste toodete puhul võib erandina olla piirkondlike koostisainete osakaal väiksem (5%).
  • Toote abi- ja lisaainetena tuleb eelistada looduslikke aineid.
  • Keelatud on kasutada järgmisi abi- ja lisaaineid: E104 - 142, E151, E154 - E160B, E161G, E173- E200, E210, E220, E230,E242, E310, E320, E321, E338, E407, E420, E620, E951
  • GMO-sid sisaldavaid tooraineid ei kasutata.
  • Toode on valmistatud kohalikku traditsiooni järgides või unikaalset retsepti või tootmistehnoloogiat kasutades
  • Käsitöönduslik tootmisprotsess. Vähemalt osa tootmisprotsessist peab olema käsitöönduslik.
  • Maitseomadused: toode on hea maitse, lõhna ja apetiitse välimusega
  • Toote pakendamise eesmärgiks on toote säilivuse tagamine, transpordikindlus ja toote omaduste rõhutamine. Pakendamisel eelistada keskkonnasõbralikke viise - eelkõige korduvkasutusega, siis taaskasutatavat pakendimaterjali.
  • Tootega on kaasas informatsioon, mis informeerib tarbijat kõigist kasutatud koostisainetest, k.a sünteetilistest abi- ja lisaainetest.
  • Mahetoodete puhul on vajalik lisaks omada riikliku ökomärgi kasutusõigust Tooraineks loetakse töödeldud toiduaineid, esmase töötlemise korral põllumajandussaadusi.

Allikas: Põlvamaa Rohelisem märk