Pavāru grāmata

Izdevums izstrādāts “Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam” līdzfinansēta projekta “Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide un popularizēšana” (“Livonijas kulinārais ceļš”) ietvaros.
Izdevums atspoguļo izdevēja viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Izdevējs: Vidzemes plānošanas reģions, 2018.
Egita Proveja, “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” pārveidojums latviešu valodas jaunajā ortogrāfijā
Pauls Daija, “Kristofa Hardera loma Vidzemes kultūrvēsturē”
Sabīne Ozoliņa, mākslinieciskais noformējums

Izdevumā izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LU Akadēmiskās Misiņa bibliotēkas krājuma materiāli.
Izdevuma ilustrācijām izmantoto fotoattēlu autori: Roberts Āboltiņš, Uģis Niedre, Klāvs Vasiļevskis.
Attēlos redzamais ēdiens ir šefpavāru Ērika Dreibanta un Jāņa Ērgļa mūsdienu versija par “Tā pirmā pavāru grāmata” receptēm.

Visas tiesības aizsargātas, pārpublicēšana vai pavairošana nav atļauta bez Vidzemes plānošanas reģiona rakstiskas piekrišanas.