"Bordo karotīte"


Bordo karotīti piešķir produktiem, kuri atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un kuru pilns pārstrādes cikls notiek vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā, piemēram, Latvijā.