Preču zīme "Latvijas Ekoprodukts"


Preču zīme "Latvijas Ekoprodukts" dara produktu atpazīstamu un norāda tā atšķirību. Zīme pieder Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai. Lai šo zīmi iegūtu, produkta ražotājam ir jāsaņem akreditētas institūcijas sertifikāts, jānoslēdz līgums ar Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienību par zīmes lietošanu.

  • Bioloģiskajā lauksaimniecībā produkti tiek ražoti, izmantojot augsnē, augos un dzīvniekos norietošos dabiskos, bioloģiskos procesu.
  • "Latvijas Ekoprodukta" zīmi ir tiesīgi lietot tikai atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības noteikumiem sertificēti ražotāji.
  • "Latvijas Ekoprodukta" ražošana, pārstrāde, iepakošana, transportēšana un tirdzniecība tiek stingri kontrolēta.
  • "Latvijas Ekoprodukts" ir pilnībā veselīgs un dabīgs produkts. Tas stiprina veselību, veicina atspirgšanu, dod lielāku enerģiju un dzīvīgumu.